Unions

1.Meru potato union

2.Nyandarua potato union

3.Nakuru potato union